Tê cầu thau T1

38.000 

Chất liệu: đồng thau.

Bảo hành: nứt, gãy – 3 tháng.

Công dụng: đóng / mở nước.